Månadens objekt för Januari

Läs mer på sidan för månadens objekt!

 

Annons
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

MPT nr 84

Nytt nummer av MPT ute. Läs mer på MPT 84.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nytt nätverk för Hemsidor

Sveriges Miitärpostsällskap och Hembygdsfilatelisterna har skapat ett gemensamt nätverk för sina hemsidor.

Läs mer på Hembygdsfilatelisterna eller SMPS hemsidor.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Bedömningsträning på Nationell nivå

I samband med Gothex2011 kommer Utställningskollegiet att hålla en kurs för posthistoriska utställare. Läs mer på
Bedömningsträning på Gothex2011.

Publicerat i Uncategorized | Märkt | Lämna en kommentar

Normalstämpel 10

Robert Mattsson har tillsammans med Hembygdsfilatelisterna forskat om Normalstämpel 10.

Arbetet börjar nu närma sig slutet. För att kunna slutföra arbetet behövs lite hjälp

Läs mera i Roberts upprop.

Publicerat i Hembygdsfilatelisterna, posthistoria, Stämplar | Lämna en kommentar

PLU Postlägenheter till utlandet 1940-1945

Postlägenheter till utlandet 1940-1945Efter Tysklands ockupation av Danmark och Norge i april 1940 var Sverige i stort sett inringat. Det fanns ett andninghål via Petsamo, men det varade bara tills Tyskland anföll Ryssland.

Sveriges postförbindelser med utlandet blev naturligvits därför starkt påverkade. Vilka förbindelser som var tillgängliga vid olika tidpunkter varierade naturligtvis med krigsläget.

Den 1 januari 1940 började Generalpoststyrelsen att utge “Postlägenheter till utlandet”. Dessa var till en början endast avsedda för tjänstebruk men kunde så småningom även fås som abonnemang. Priset för fjärde kvartalet 1945 var 50 öre.

Dessa cirkulär är en guldgruva för alla som är intresserade av posthistoria undet det andra värlskriget. Här finns uppgifter om

 • rutter
 • portosatser
 • portotillägg
 • flygporto
 • paket
 • dirigering
 • tidtabeller
 • etc.

Det vill säga alla uppgifter som ska finnas i en posthistorisk samling.

Eftersom originalen i Postmuseums bibliotek håller på att sönderfalla i sina beståndsdelar har SSPD låtit scanna alla cirkulär. Detta har varit möjligt tack vare ekonomiskt stöd av två medlemmar.

De scannade cirkulären har nu utgivits i bokform, som print-on-demand. Boken är på 511 sidor och kostar 190kr + 72kr i porto.
Boken erhålles enklast genom att sätta in 262kr på SSPD:s Plugirokonto nr 48 97 24 – 5. Glöm ej att ange namn och adress.

Det går också bra att kontakta redaktören för MPT.

Publicerat i Andra världskriget, MPT, portotabeller, posthistoria, Postmuseum, rutter, SMPS, SSPD | Lämna en kommentar

Rädda Postmuseum II

2010-11-09
Detta ”Rädda Postmuseum II” är en sakrättad och bearbetad version av ”Rädda Postmuseum”.
Sakfelen där är att

 • Posten har inte dålig ekonomi, Posten går bra
 • Postmuseums sparbeting avses finansiera ombyggnad av lokaler i museet
 • Posten avser ombilda museet till ett förtagsmuseum


Postmuseum utgör idag en viktig del av vårt svenska kulturarv. Tillkomsten av en organiserad postgång på 1600-talet innebar att information, underrättelser, statliga beslut men även privata ärenden snabbt kunde nå adressaten. Posten revolutionerade möjligheterna till kommunikation inom och mellan nationalstaterna. Först med telefonens och radions tillkomst på 1900-talet gavs fler möjligheter till snabb kommunikation. Postens transportsätt utvecklades tack vare järnvägen, bilen och flyget liksom postvägarna. Allt detta visas på Postmuseum för en bred allmänhet såväl vuxna som barn.
Postmuseum har under en tid av över ett hundra år utvecklats till ett av de främsta postmuseerna i världen. Detta gäller såväl föremålsamlingar, filatelistiska samlingar, arkiv som bibliotek. Biblioteket är idag ett betydelsefullt referensbibliotek inte minst för svensk och internationell posthistoria. Dessa samlingar, arkiv och bibliotek måste också vårdas för att kunna behållas för framtiden.
Posten anser att museet har för mycket filatelistisk verksamhet och ett för omfattande bibliotek. Man menar att museets verksamhet ska inriktas mot att i första hand bli ett företagsmuseum och ett internt konferenscenter för Posten, i andra hand ett museum för postens historia fram till nutid och för posthistoriens arkivering, dokumentation med bibliotek och levandegörande verksamhet
Detta kulturarv får inte splittras genom en omstrukturering från kulturmuseum till företagsmuseum, som främst ska visa hur och med vad Posten arbetar idag. Informationsteknologin i form av främst mobiltelefoni och e-post har tagit över många av postens klassiska uppgifter. Därför är det viktigt att också visa hur Posten arbetar idag. Detta blir då också en del av kulturarvet, postens historia.
Postens ekonomi är god. Trots det ska på sikt alla Företagscenter avvecklas. För att visa Postens utveckling har man inom Posten beslutat att Postmuseums verksamhet ska radikalt förändras. Inom museet uppfattar man att en betydande del av årsbudgeten om 20 mkr ska användas för bland annat ombyggnad av lokaler.
Postmuseum, som är en kulturell enhet, har nyligen inom Posten överförts till Posten Privat Frimärken. Denna underenhet inom Posten är i första hand en kommersiell organisation med ekonomisk vinst som huvudmål. Museer representerar ett lands kulturarv. De är inga vinstdrivande företag. Inordnandet av Postmuseum i Posten Privat Frimärken måste därför ses som ett olycksfall i arbetet. Redan det faktum att Postmuseum överfördes från Postverket till Posten Sverige AB 1994 får betraktas som ett misstag.
Vid Riksdagens öppnande den 5 oktober 2010 uttalade statsministern i regeringsdeklarationen att vi i Sverige skall värna om vår kultur. Fredrik Reinfeldt sa:
”Vi skall vårda och värna om våra arkiv, bibliotek och museer.”
Postens beslut om förändrad inriktning av verksamheten och omfördelning av medel kan bli en katastrof för Postmuseum och det kulturarv som postens historia utgör.
Därför måste alla vi som är engagerade i vårt postala kulturarv vara med och
RÄDDA POSTMUSEUM

Gustaf Ankarcrona
Ledamot i Postmusei Vänners styrelse, sammankallande i dess arbetsgrupp ”Postmuseum i framtiden”.

Publicerat i Postmuseum | Märkt , | 1 kommentar

Posthistoriska Dagen

Lördagen den 20 november 2010

Plats: Postmuseum, Filmsalen

Arrangör: Sällskapet för Svensk Posthistorisk Dokumentation (SSPD)

Program:

 • 12:00 Välkomsthälsning av ordförande Staffan Karlsson och presentation av föredragshållarna
 • 12:05 Magnus Linnarsson presenterar sin doktorsavhandling: ”Posten på växande villkor. Det svenska postväsendets organisation under stormaktstiden”.
 • 12:35 Richard Bodin: ”Svenska krig och militära operationer under Napoleon-tiden”
 • 13:35 Kaffepaus
 • 14:00 Mikael Mattsson berättar om ”En dag på en lantbrevbärarlinje”

Föredragen är öppna för allmänheten. Magnus Linnarssons avhandling kan köpas på plats.

Publicerat i Postmuseum, SSPD | Märkt , | Lämna en kommentar

Fältposten

Nr 26 av SMPS Nyhetsbrev Fältposten finns nu tillgängligt på SMPS hemsida

http://www.smps.se/newsletter/nr_26.pdf

Publicerat i Fältposten, Postmuseum, SMPS | Märkt , | Lämna en kommentar

Inlägg från SMPS ordförande

Nu är det har varit utställningar där våra medlemmar fått många välförtjänta och eftertraktade priser. Det är glädjande att se att vårt samlingsområde börjar betraktas som rumsrent.
På årets auktioner har det dykt upp många förfalskningar av svarsbrev med det svarta svarsmärket M1. Jag har även noterat att det finns några falska stämpelavtryck med Hörningsholms kustposition. Vidare har det sålts militära poststämplar både med siffersats och utan siffersats. Det gäller att vara på sin vakt och veta vad det är man köper. Det är kunskap som behövs och detta finner ni ofta i vår tidskrift. Dela med er av era erfarenheter och skriv gärna förslag till artiklar och skicka dem till vår redaktör Staffan Karlsson. Trots dessa negativa ord så finns det också mycket köpvärt material på auktionerna.
Det är skönt att se att kritiken i samlarleden mot vårt förbund verkar ha avmattats. Det är viktigt att nuvarande förbundsstyrelse och arbetsgrupper får arbetsro så att främst förbundet ekonomiska resultat förbättras samt skulden till stiftelsen kan skrivas av.
Jag ser allvarligt på ett annat orosmoln som har dykt upp. Enligt uppgift så kommer Postmuseums verksamhet att kraftigt reduceras. Än så länge verkar det som bibliotekets öppentid kommer att reduceras genom att biblioteket stängs lördagar och söndagar samt genom att museets inriktning kommer att omfatta mer modern tid på bekostnad av den historiska delen.
Till sist kan jag konstatera att det är kul med att samla militärpost, man vet aldrig vilka intressanta objekt som dyket upp på marknaden.
Jan-Ove
SMPS

Publicerat i Postmuseum, SMPS | Märkt , | Lämna en kommentar