SMPS

logajpeg1.jpg

Sveriges Militärpostsällskap (SMPS)

SMP är ett sällskap för samlare av posthistoria med militär anknytning. Det kan röra sig om:

  • Fältpost
  • Censur
  • Post till och från Frivilliga
  • FN-trupper
  • Ambulanser
  • mm

Läs mer på SMPS hemsida.