Hembygdsfilatelisterna

HBemb4

Hembygdsfilatelisterna

Hembygdsfilatelisterna är en förenig för samlare av

 • stämplar
 • försändelser
 • postvägar
 • ångbåts-, sjö-, järnvägs- och flygpost
 • avier
 • etiketter
 • vykort
 • oblater
 • fraktmärken
 • militära lägerplatser
 • mm

De flesta brukar begränsa sig till sin hemort, kommun eller landsända. Läs mer på Hembygdsfilatelisternas hemsida.