Posthistoriska Dagen

Lördagen den 20 november 2010

Plats: Postmuseum, Filmsalen

Arrangör: Sällskapet för Svensk Posthistorisk Dokumentation (SSPD)

Program:

  • 12:00 Välkomsthälsning av ordförande Staffan Karlsson och presentation av föredragshållarna
  • 12:05 Magnus Linnarsson presenterar sin doktorsavhandling: ”Posten på växande villkor. Det svenska postväsendets organisation under stormaktstiden”.
  • 12:35 Richard Bodin: ”Svenska krig och militära operationer under Napoleon-tiden”
  • 13:35 Kaffepaus
  • 14:00 Mikael Mattsson berättar om ”En dag på en lantbrevbärarlinje”

Föredragen är öppna för allmänheten. Magnus Linnarssons avhandling kan köpas på plats.

Publicerat i Postmuseum, SSPD | Märkt , | Lämna en kommentar

Fältposten

Nr 26 av SMPS Nyhetsbrev Fältposten finns nu tillgängligt på SMPS hemsida

http://www.smps.se/newsletter/nr_26.pdf

Publicerat i Fältposten, Postmuseum, SMPS | Märkt , | Lämna en kommentar

Inlägg från SMPS ordförande

Nu är det har varit utställningar där våra medlemmar fått många välförtjänta och eftertraktade priser. Det är glädjande att se att vårt samlingsområde börjar betraktas som rumsrent.
På årets auktioner har det dykt upp många förfalskningar av svarsbrev med det svarta svarsmärket M1. Jag har även noterat att det finns några falska stämpelavtryck med Hörningsholms kustposition. Vidare har det sålts militära poststämplar både med siffersats och utan siffersats. Det gäller att vara på sin vakt och veta vad det är man köper. Det är kunskap som behövs och detta finner ni ofta i vår tidskrift. Dela med er av era erfarenheter och skriv gärna förslag till artiklar och skicka dem till vår redaktör Staffan Karlsson. Trots dessa negativa ord så finns det också mycket köpvärt material på auktionerna.
Det är skönt att se att kritiken i samlarleden mot vårt förbund verkar ha avmattats. Det är viktigt att nuvarande förbundsstyrelse och arbetsgrupper får arbetsro så att främst förbundet ekonomiska resultat förbättras samt skulden till stiftelsen kan skrivas av.
Jag ser allvarligt på ett annat orosmoln som har dykt upp. Enligt uppgift så kommer Postmuseums verksamhet att kraftigt reduceras. Än så länge verkar det som bibliotekets öppentid kommer att reduceras genom att biblioteket stängs lördagar och söndagar samt genom att museets inriktning kommer att omfatta mer modern tid på bekostnad av den historiska delen.
Till sist kan jag konstatera att det är kul med att samla militärpost, man vet aldrig vilka intressanta objekt som dyket upp på marknaden.
Jan-Ove
SMPS

Publicerat i Postmuseum, SMPS | Märkt , | Lämna en kommentar

Nytt nummer av Militärpostal Tidskrift ute!

Militärpostal TidskriftNummer 68 har just kommit ut. Läs mera på vår hemsida och missa inte vårt extraerbjudande.
http://www.smps.se/society/mpt_68.php

Publicerat i MPT, SMPS | Märkt , | Lämna en kommentar

Rädda Postmuseum, forts

Förslag på åtgärder:

  1. Kontakta lämpliga journalister eller andra mediapersoner
  2. Kontakta din rikdagsman.
  3. Klaga hos Postens ledning

2010-10-29

Gunnar


Publicerat i Postmuseum | Märkt | 2 kommentarer

Rädda Postmuseum

2010-10-18

Rädda Postmuseum

Posten står inför betydande nedskärningar. Bland annat skall på sikt alla Företagscenter avvecklas liksom postterminalen i Tomteboda. I detta sammanhang har man inom Posten beslutat att Postmuseums verksamhet skall förändras radikalt och årsbudgeten om 20 mkr reduceras med cirka 25 %. Museet anses ha för mycket filatelistisk verksamhet och ett för omfattande bibliotek. Museet skall inriktas mot att i första hand bli ett internt konferenscenter för Posten, i andra hand ett museum för postens historia fram till nutid och posthistoriens arkivering, dokumentation med bibliotek och levandegörande verksamhet.

Innebörden av detta beslut är förödande för Sveriges Postmuseum, som under en tid av över hundra år har blivit ett av de främsta postmuseerna i världen. Detta gäller såväl föremålsamlingar, filatelistiska samlingar, arkiv som bibliotek.

Postmuseum utgör idag en viktig del av vårt svenska kulturarv. Tillkomsten av en organiserad postgång på 1600-talet innebar att information, underrättelser, statliga beslut men även privata ärenden snabbt kunde nå adressaten. Posten revolutionerade möjligheterna till kommunikation inom och mellan nationalstaterna. Först med telefonens och radions tillkomst på 1900-talet gavs fler möjligheter till snabb kommunikation. Idag har informationsteknologin i form av främst mobiltelefoni och e-post tagit över många av postens klassiska uppgifter. Allt detta visas och dokumenteras på Postmuseum för en bred allmänhet såväl vuxna som barn. Detta kulturarv får inte splittras på grund av ekonomiska och budgettekniska skäl i en stor koncern som Posten. Anser sig Posten inte kunna ta ansvar för detta kulturarv bör Postmuseum snarast överföras till annan huvudman inom den statliga sektorn t ex Kulturdepartementet.

Postmuseum, som är en kulturell enhet, har nyligen inom Posten överförts till Posten Privat Frimärken. Denna underenhet inom Posten är i första hand en kommersiell organisation med ekonomisk vinst som huvudmål. Museer representerar ett lands kulturarv. De är inga vinstdrivande företag. Inordnandet av Postmuseum i Posten Privat Frimärken måste därför ses som ett olycksfall i arbetet. Redan det faktum att Postmuseum överfördes från Postverket till Posten Sverige AB 1994 får betraktas som ett misstag.

Vid Riksdagens öppnande den 5 oktober 2010 uttalade statsministern i regeringsdeklarationen att vi i Sverige skall värna om vår kultur. Fredrik Reinfeldt sa:

”Vi skall vårda och värna om våra arkiv, bibliotek och museer.”

Postens beslut om reducerad budget och förändrad inriktning av verksamheten är en katastrof för Postmuseum och det kulturarv som postens historia utgör.

Därför måste alla vi som är engagerade i vårt kulturarv vara med och

RÄDDA POSTMUSEUM

Gustaf Ankarcrona

Publicerat i Postmuseum | Märkt | 3 kommentarer